تابلو خط نوشته آیه قرآن

تابلوی خط نوشته آیه قرآن سفارش هر گونه خط نوشته شامل شعر ، آیه قرانی، و آن یکاد و ... با هر سبک رنگ و مدل قاب پذیرفته میشود این قاب به سفارش مشتری طراحی شده کیفیت رنگ های کار شده و قاب تضمینی است
نوع: 
ویترای
هنرور: 
زینب دعاخوان
تابلو خط نوشته آیه قرآن

ثبت دیدگاه جدید