ساق دست

ساق دست زنانه در رنگهای متنوع تکنیک: ماشین بافت
نوع: 
کاموا بافی
هنرور: 
اعظم کچویی فرد
تعداد بازدید: 
۱۴۲
ساق دست

ثبت دیدگاه جدید