سرویس آشپزخانه

سرویس آشپزخانه شامل: ست اشپزخانه شامل: پیشبند دستگیره قلب دستگیره مربع کیسه نان کیسه سبزی دم کنی جنس پارچه ها ایرانی میباشد وداری ثبات رنگ هستن قیمت: ۷۰۰ هزار ریال
نوع: 
دوخت
هنرور: 
محدثه کچویی فرد
سرویس آشپزخانه

ثبت دیدگاه جدید