شال دخترانه

شال دخترانه طرح برگ تکنیک: ماشین بافت
نوع: 
کاموا بافی
هنرور: 
اعظم کچویی فرد
شال دخترانه

ثبت دیدگاه جدید