ژاکت زنانه

تکنیک: دو میل مدل: جناقی تزئین شده با تکنیک گلدوزی گلیمی
نوع: 
کاموا بافی
هنرور: 
معصومه کچویی فرد
ژاکت زنانه

ثبت دیدگاه جدید